אגדה למעשה חלק ב' – יהודה ברנדס

אגדה למעשה חלק ב' – יהודה ברנדס

מאת: הרב ד"ר יהודה ברנדס. הוצאת בית מורשה בשיתוף עם ספריית אלינר

עריכה: חיותה דויטש

אגדה למעשה מבקש להאיר דרך בהבנת האגדה ומוכיח כי האגדה הממלאת את דפי התלמוד מהווה חלק בלתי נפרד מהדיונים ההלכתיים. האגדה משרטטת בדרכה הרעיונית והספרותית את מכלול השיקולים האנושיים, הרגישויות והדקויות הנדרשים להבנה המוסרית העמוקה של ההלכה. כל אלה אינם ניתנים לניסוח משפטי פורמלי. 'אגדה למעשה' מדובב את הסוגיות התלמודיות בשפה עכשווית. הוא מנתח את מרקם היחסים בתוך המשפחה — ומעבר לה — באמצעות קריאה צמודה של הסוגיות התלמודיות. הספר פורש בפני הקוראים את הלך המחשבה התלמודי — המקפל בתוכו הלכה ואגדה — כבסיס להתמודדותו של האדם בן זמננו עם השאלות הקיומיות העולות ביחסיו עם אלוהיו, עם ילדיו ועם הוריו וכן במערכת החיים הזוגית שבין איש לאשתו.

לרכישת הספר
אם לעת כזאת – השתקפויות מקראיות במגילת אסתר

אם לעת כזאת – השתקפויות מקראיות במגילת אסתר

כתבו: דוד סילבר ובן-ציון עובדיה. עריכה: חיותה דויטש

מגילת אסתר שונה מרוב ספרי המקרא. ארץ ישראל ומקדש אינם נזכרים בה, לא יציאת מצרים, לא שכר ועונש ולא אסור ומותר. אלוהים אינו מדבר במגילה ואף שמו נעדר ממנה. מגילת אסתר היא סיפור שמתרחש בגלות שאיננה רק עניין טריטוריאלי והעולם המתואר בה הוא עולם נטול אלוהים. איך לחיות בעולם שבו שולטים השקר והכוח, והשכינה נסתרת? שואלת המגילה.

אם לעת כזאת מורכב משני חלקים. בחלקו הראשון שישה פרקי עיון העוסקים באפיון עולמו של אחשוורוש, בדמותם של מרדכי ואסתר, בעקבותיו של עמלק במגילה, בעובדת היעדרו של שם ה' מתוך המגילה, ובתמורה שעבר חג הפורים הקרנבלי בעולמם ובתפיסתם של חז"ל. בחלקו השני של הספר מובא נוסח המגילה בשלמותו, בליווי הערות וביאורים המלווים את רצף הקריאה.

לרכישת הספר

קהילה שנסתרה מן העין – סיפורן של ארבע משפחות מאיטליה

קהילה שנסתרה מן העין – סיפורן של ארבע משפחות מאיטליה

מאת פרופ' דוד קאסוטו (הוצאה עצמית) עורכת הספר: חיותה דויטש

תולדות יהודי איטליה המתוארים בספר הזה תחילתם בימי הביניים המוקדמים והמשכם בתקופות הרנסאנס והבארוק, ולבסוף בעת החדשה.

החוקרים ואנשי המדע מכירים את הסיפור על בוריו, אולם עד לאמצע המאה שעברה רוב יהדות העולם לא הייתה מודעת לעצם קיומם, אורחם, ריבעם ותרבותם של היהודים בארץ המגף.
ספר זה מלקט מפֹה ומשם תמונות וזיכרונות של משפחות יהודיות איטלקיות שכולן מתנקזים בדרך  זו או אחרת אל משפחת קאסוטו. האחים שושנה ודוד לבית קאסוטו החליטו לרכז את המסמכים והתמונות הללו ולהוציאם כספר, ובכך להפנות זרקור ליהדות האיטלקית בימינו. מגמתם היתה להפגיש את הציבור הישראלי,  ובמיוחד את צאצאי המשפחות המתוארות בו, עם יהדות זו שגווניה ואופייה ייחודיים ושונים מיתר קהילות ישראל. יהדות שהצליחה, גם בראשית המאה העשרים להיות נאמנה לערכיה היהודיים ובמקביל להכיר ולחוות את המודרנה ואת החברה הסובבת.

 

 

צא ולמד – הגדה של פסח לאור פרקי יציאת מצרים

צא ולמד – הגדה של פסח לאור פרקי יציאת מצרים

יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל. בכל דור ודור משתתפי הסדר נקראים ללכת בדרכם של מחברי ההגדה, ולגלות בסיפור פנים חדשות.

בחלקו הראשון של הספר, שמונה מאמרים מרתקים, הקושרים בין פרשיות התורה להגדה ומסריה.

המאמרים עוסקים בדמותו של משה רבנו ותהליך היעשותו למנהיג, בעשר המכות ומנייתן בהגדה ועוד.

בחלקו השני של הספר, מובא נוסח ההגדה בשלמותו, בלווי הערות וביאורים מאירי עיניים.

כותב הספר: הרב דוד סילבר עריכה: ד"ר חיותה דויטש

לרכישת הספר