אגדה למעשה ב׳

אהבתם? שתפו:

אגדה תלמודית

מאת: הרב ד"ר יהודה ברנדס. הוצאת בית מורשה בשיתוף עם ספריית אלינר 2011

עריכה: חיותה דויטש

אגדה למעשה מבקש להאיר דרך בהבנת האגדה ומוכיח כי האגדה הממלאת את דפי התלמוד מהווה חלק בלתי נפרד מהדיונים ההלכתיים. האגדה משרטטת בדרכה הרעיונית והספרותית את מכלול השיקולים האנושיים, הרגישויות והדקויות הנדרשים להבנה המוסרית העמוקה של ההלכה. כל אלה אינם ניתנים לניסוח משפטי פורמלי. 'אגדה למעשה' מדובב את הסוגיות התלמודיות בשפה עכשווית. הוא מנתח את מרקם היחסים בתוך המשפחה — ומעבר לה — באמצעות קריאה צמודה של הסוגיות התלמודיות. הספר פורש בפני הקוראים את הלך המחשבה התלמודי — המקפל בתוכו הלכה ואגדה — כבסיס להתמודדותו של האדם בן זמננו עם השאלות הקיומיות העולות ביחסיו עם אלוהיו, עם ילדיו ועם הוריו וכן במערכת החיים הזוגית שבין איש לאשתו.

מה חדש?

רוצים להתעדכן? השאירו מייל