צא ולמד – הגדה של פסח לאור פרקי יציאת מצרים

יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל. בכל דור ודור משתתפי הסדר נקראים ללכת בדרכם של מחברי ההגדה, ולגלות בסיפור פנים חדשות.

בחלקו הראשון של הספר, שמונה מאמרים מרתקים, הקושרים בין פרשיות התורה להגדה ומסריה.

המאמרים עוסקים בדמותו של משה רבנו ותהליך היעשותו למנהיג, בעשר המכות ומנייתן בהגדה ועוד.

בחלקו השני של הספר, מובא נוסח ההגדה בשלמותו, בלווי הערות וביאורים מאירי עיניים.

כותב הספר: הרב דוד סילבר עריכה: ד"ר חיותה דויטש

לרכישת הספר
כישורים

פורסם ב

16 במרץ 2017